Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Thông báo họp Hiệu trưởng

Họp Hiệu trưởng tháng 7 năm 2009 vào ngày 30 tháng 7, nhớ đi họp để chuẩn bị năm học mới.

Thông tin mở đầu

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn chưa có trang web riêng nên đã tạo một trang web miễm phí với tên gdbs.webs.com nhưng trang nầy hiện nay không mở được, trang bachgdbs.sky.vn đang hoạt động, để khỏi mất thông tin các bạn vào trang nầy nếu không được bạn vào bachgdbs.sky.vnNhận được thông tin nầy các bạn thông tin cho các trường cùng biết để thuận tiện trong công việc trao đổi thông tin giữa Phòng GD&ĐT với các trường trong huyện. Xin chân thành cảm ơn.